Fagkurs

Digital konferanse om spesialistutdanning for leger

Regionalt utdanningssenter i nord, midt, vest og sør-øst var i 2020 i felleskap programansvarlig for den nasjonale konferansen som tar for seg sentrale utviklingselementer i spesialistutdanning av leger. Her kan du lese om og se opptak.

5.
november
2020
2 dager
 1. 05. nov. 2020, 12:00 - 16:00
 2. 06. nov. 2020, 09:00 - 12:00

Tid og sted

Når

 1. 05. nov. 2020, 12:00 - 16:00
 2. 06. nov. 2020, 09:00 - 12:00

Type arrangement

Konferanse
Konferansedag 1, Torsdag 05. november 2020 (gå ca 44 min inn i opptaket):
Konferansedag 2, Fredag 06. november 2020

Målgruppen er utdanningsansvarlige leger/overleger og ledere med utdanningsansvar for LIS. Videre medlemmer av lokale utdanningsutvalg, stab- og støttepersonell som jobber med LIS utdanningen for spesialisthelsetjenesten, og tillitsvalgte.

Bilder fra konferansen

F.v. Ingvild Skinstad Fossum, spesialrådgiver RegUt HSØ, og Heidi Høifødt, utdanningskoordinerende lege UNN HF. Foto: Nathalie B

F.v. Ingvild Skinstad Fossum, spesialrådgiver RegUt HSØ, og Heidi Høifødt, utdanningskoordinerende lege UNN HF. Foto: Nathalie Blomstereng

Elin Skog. Foto: Nathalie Blomstereng

Elin Skog. Foto: Nathalie Blomstereng


Ingrid Hemmingsen, Kurskoordinator Regionalt Utdanningssenter Helse Nord. Foto: Nathalie Blomstereng

Ingrid Hemmingsen, Kurskoordinator Regionalt Utdanningssenter Helse Nord. Foto: Nathalie Blomstereng

Mål med konferansen

Konferansen skal bidra til en nasjonalt harmonisert spesialistutdanning. Konferansen legger til rette for at  foretakenes utdanningsaktører og utdanningsansvarlige skal oppdateres og inspireres  for videre arbeid med spesialistutdanning av leger.

Program

Torsdag 5.november kl.12.00 - 16.00

 • Kl. 12.00 Åpningsinnlegg v/Cecilie Daae, administrerende direktør i Helse Nord RHF
 • Kl.12.10 Workplace-based assesment in postgraduate training v/John Norcini – professor ved Department of Psychiatry, Upstate University, New York
 • Kl 12.40 Vurderingskollegie
  • Gode rammer for vurderingskollegie – professor Pål Gulbrandsen, UiO
  • Praktiske erfaringer fra barneavdelinga i Helse Fonna – overlege Andreas Andreassen
  • Hvilke relevante erfaringer har vi fra grunnutdanningen? – professor Ragnar Joakimsen, UiT
 • Kl.13.30 Betydning av godt supervisjon - for vurderingsarbeidet
  • Erfaring fra «Endoskopiskolen»  - overlege Brigitte Seip, Kreftregisteret
  • Utvikling og innføring av redskaper for kompetansevurdering – erfaringer fra øre-nese-hals klinken – Jacob Melchiors, utdanningsansvarlig overlege ved Rikshospitalet, København
 • Kl. 14.15 Nasjonale faglige råd om veiledning
  • Når Læring går trått – Marie Thoresen, rådgiver i Helsedirektoratet
  • Veiledning – derfor er det så viktig – Miriam K. Gustafsson, NTNU og påtroppende RegUt leder HMN
 • Kl. 15.00 Godkjenning av utdanningsvirksomheter
  • Godkjenning av utdanningsvirksomheter, status på søknadsbehandling – Randi Moen Forfang, avdelingsdirektør Helsedirektoratet
  • Videre plan for rutinemessig kvalitetskontroll/tilsyn – Heidi Stien, prosjektleder Helsedirektoratet

Fredag 6.november kl.09.00 - 12.00

 Samarbeid om gode utdanningsløp

 • Kl.0900 Sett fra LIS'ens perspektiv;
  • Et godt utdanningsløp som omfatter flere mindre virksomheter v/Anders Saga Romsdal, Finnmarkssykehuset
  • Et godt utdanningsløp på ett sted v/Ole Kristian Sindland, Helse Bergen
  • Samarbeid om ortopediutdanning – styrking av utdanningen i UNN – avdelingsleder Karl Ivar Lorentzen og tillitsvalgt Birger Flønæs
 • KL.10.05 Hvor er det greit med digital utgave av kurs? – Peter Halten, medisinskfaglig rådgiver RegUt HMN
 • KL. 10.25 Simulering – samarbeid mellom regionene, og tverrprofesjonelt, v/Sigrunn Anne Quindesland – leder av Regional koordinerende enhet for simulering og ferdighetstrening, HV
 • Kl.10.40 Samarbeid for utdanning av allmennleger; status for arbeidet med ALIS kontor og ALIS i sykehusene v/ Svein Steinert leder av ALIS-nord prosjektet og ALIS-kontoret i nord

 Slutt innen KL. 11.15

I studio


Disse utgjør programstaben

Elin Skog, leder av RegUt HN
Elin Skog
 


Heidi Høifødt, utdanningskoordinerende lege UNN HF
Heidi Høifødt

Ingvild Skinstad Fossum,  spesialrådgiver RegUt HSØ,  spesialrådgiver RegUt HSØ

Ingvild Skinstad Fossum

Turi Hauan, rådgiver RegSim Nord

Turi Hauan

Programkomite

 • HN:  Elin Skog, RegUt leder HN
 • HN:  Heidi Høifødt, utdanningskoordinerende lege, UNN
 • HMN:  Siri Ann Mauseth, RegUt leder HMN
 • HNM:  Peter Hatlen, medisinskfaglig  rådgiver RegUt HMN
 • HV:  Rolf Christensen, RegUt leder HV
 • HV:  Andreas Andreassen, koordinerende utdanningsansvarlig overlege HV
 • HSØ:  Kristijane Cook Hval, RegUt leder HSØ
 • HSØ:  Kari Kjeldstadli, utdanningskoordinerende overlege HSØ