Søk

Hovedmeny


Nettsiden til det regionale
helseforetaket RHF

  Helse Nord RHF

 

 

 

 

Slideshow

UNN HF - Tromsø

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) er et universitetssykehus som tilbyr befolkningen i den nordligste landsdel medisinsk spisskompetanse av høy kvalitet.

Universitetssykehuset er landsdelens helsefaglige spydspiss og skal være ledende nasjonalt innenfor utvalgte fagområder. Samtidig er UNN lokalsykehus for Troms og deler av Nordland, med alle funksjoner som nasjonale myndigheter tillegger lokalsykehus i Norge. Helseforetaket driver et omfattende prosjekt for bedre samhandling og mer helhetlige pasientforløp. Pasienter og ansatte deltar i kulturaktiviteter. Se eller kontakt ledelsen om jobb. Pasientmedvirkning og utdanning er strategiske hovedretninger.

Universitetssykehuset Nord-Norge er et desentralisert helseforetak med somatiske sykehus i Tromsø, Harstad, Narvik og Longyearbyen. Helseforetaket har også psykiatriske klinikker i Tromsø med integrert rusbehandling og flere distriktspsykiatriske senter i Ofoten, Sør-Troms, Midt-Troms samt Tromsø og omegn.

Foretaket har ansvar for ambulansestasjonene i regionen, og bemanner luftambulansen med helsepersonell.

Publisert: 17.11.2011 kl. 09:00 | Endret: 28.03.2014 kl. 14:39
Del denne artikkelen:
Facebook Twitter LinkedIn

UNN Tromsø

Tlf. 07766

Fra utlandet
Phone +47 91507766

Postadresse
Universitetssykehuset Nord-Norge
<Klinikkens navn>
9038 Tromsø

Besøksadresse
Sykehuset i Breivika
Sykehusveien 38

Leveringsadresse
Varemottak
Sykehusveien 38
9019 Tromsø

Fakturaadresse
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
C/O Fakturamottak
Postboks 3232
7439 Trondheim
E-faktura: invoice.3232@kollektor.no

Organisasjonsnummer
983 974 899 

Kontonummer
4700 04 02008

E-post
Postmottak

Internett
www.unn.no

Copyright © 2012 Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2012

|

Ansvarlig redaktør Hilde Pettersen. Webredaktør webmaster - Sentralbord Tromsø/Harstad 07766 - Narvik 76 96 80 00 - Fra utlandet 91 50 77 66 - Internett www.unn.no