Søk

Hovedmeny


Nettsiden til det regionale
helseforetaket RHF

  Helse Nord RHF

 

 

 

 

Slideshow

UNN HF – Narvik

UNN Narvik (Narvik sykehus) er et fullverdig lokalsykehustilbud til pasienter i Ofoten og deler av Midt-Troms. Tilbudet omfatter generell kirurgi, indremedisin og akuttmottak.

Sykehuset har gynekologisk tilbud og fødetilbud. Seksjoner innen anestesi, operasjon og dagkirurgi. Ambulant tilbud innen rehabilitering og tilbud innen fysioterapi. Enhet innenfor behandlingshjelpemidler og medisinsk teknikk.

UNN_NARVIK from Stein on Vimeo

Helseforetaket driver et omfattende prosjekt for bedre samhandling og mer helhetlige pasientforløp. Ansatte og pasienter deltar på kulturaktiviteter. Se oversikt over ved sykehuset eller kontakt sykehusledelsen om jobb. Pasientmedvirkning og utdanning er strategiske hovedretninger.

UNN Narvik

Tlf. 76 96 80 00
Nødnummer: 113

Besøksadresse
Sykehusveien 3

Leveringsadresse
Sykehusveien 3
8516 Narvik

Postadresse
Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Narvik sykehus
Postboks 273
8504 Narvik

Fakturaadresse
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
C/O Fakturamottak
Postboks 3232
7439 Trondheim
E-faktura: invoice.3232@kollektor.no

Organisasjonsnr.
983 974 899 

E-post (send aldri personopplysninger)

Internett
www.unn.no/narvik

Copyright © 2015 Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2015

|

Ansvarlig redaktør Hilde Pettersen. Webredaktør webmaster - Sentralbord Tromsø/Harstad 07766 - Narvik 76 96 80 00 - Fra utlandet 91 50 77 66 - Internett www.unn.no