Søk

Hovedmeny

Forside   |  Fag   |  Temasider   |  Antibiotikaresistens.no   |  NORM   |  Rapporter

Rapport fra NORM/NORM-VET 2014

NORM-VET 2014
Dette er den femtende felles rapporten fra Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM) og Norsk overvåkingsprogram for antibiotikaresistens i mikrober fra fôr, dyr og næringsmidler (NORM-VET). Rapporten presenterer data over forekomst av antibiotikaresistens og forbruk av antibiotika til mennesker og dyr i 2014. Data fra relevante prosjekter som ikke er med i de kontinuerlige overvåkingsprogrammene, presenteres også.

Både NORM og NORM-VET programmene er deler av Regjeringens tiltaksplan mot antibiotikaresistens som ble offentliggjort i 2000. NORM koordineres av Avdeling for mikrobiologi og smittevern, Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø. NORM-VET koordineres av Zoonosesenteret ved Veterinærinstituttet i Oslo. Programmene har et godt samarbeid og utgir en felles årsrapport.

Antibiotikaresistens er fortsatt et begrenset problem i Norge når det gjelder bakterier fra både mennesker og dyr. Det lave forbruket av antibiotika og det fordelaktige forbruksmønsteret må opprettholdes for å bevare den gunstige situasjonen. Resultatene som presenteres i denne rapporten, viser at norske strategier for antibiotikabruk og antibiotikaresistens hittil har vært vellykkede både i husdyrholdet og i helsevesenet.

Faren for økende resistensproblemer er imidlertid til stede i form av økt antibiotikaforbruk i Norge og import av resistente bakterier fra andre land. Det er derfor nødvendig med fortsatt aktiv innsats for å sikre at vi også i fremtiden kan gi effektiv antibiotikabehandling til dem som trenger det. NORM/NORM-VET-rapporten er et viktig bidrag til arbeidet med å forebygge utvikling og spredning av antibiotikaresistens.

NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotika-resistens hos mikrober

Kontaktperson
Gunnar Skov Simonsen
Tlf. +47 77 62 84 93
Fax: +47 77 62 70 15

Postadresse
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
NORM
Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Postboks 56
9038 Tromsø

E-post til NORM

E-post til Postmottak (send aldri personopplysninger)

www.antibiotikaresistens.no

Copyright © 2015 Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2015

|

Ansvarlig redaktør Hilde Pettersen. Webredaktør webmaster - Sentralbord Tromsø/Harstad 07766 - Narvik 76 96 80 00 - Fra utlandet 91 50 77 66 - Internett www.unn.no