Velg behandlingssted

Du har rett til å velge behandlingssted i hele Norge når du har fått en henvisning. På helsenorge.no finner du oversikt over behandlingssteder, og kan sammenligne ventetidene for utredning og behandling.

Velg behandlingssted på helsenorge.no

 

Få hjelp til å velge behandlingssted

Ring 800 HELSE (800 43 573) og få hjelp til å finne et behandlingssted. Hvis du ønsker individuelle råd vil du bli satt over til en pasientrådgiver.

Mer om hva pasientrådgiverne kan hjelpe med (helsenorge.no)

 

Dine rettigheter som pasient

Når du henvises til sykehus, har du rett til å velge hvor du vil ha undersøkelse eller behandling.

Mer om dine rettigheter som pasient (helsenorge.no)

 

Rettigheter ved fristbrudd

Dersom du har fått en frist for helsehjelp fra sykehus eller behandlingsinstitusjon og du ikke har mottatt helsehjelpen innen denne fristen, har du rett til å få et annet behandlingstilbud.

Mer om rettigheter dersom fristen ikke holdes (helsenorge.no)