Søk

Hovedmeny

Pasientrettigheter

Lovbok, stetoskop og dommerhammer. Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no
Pasientrettighetsloven har lovfestet en rekke rettigheter som pasienter har i møtet med helsetjenesten. Informasjonen nedenfor gjelder pasienter innen somatikk (fysisk helse), psykisk helse og rus.

Velg behandlingssted

Du har rett til å velge behandlingssted i hele Norge når du har fått en henvisning. På helsenorge.no finner du oversikt over behandlingssteder, og kan sammenligne ventetidene for utredning og behandling.

Velg behandlingssted på helsenorge.no

 

Få hjelp til å velge behandlingssted

Ring 800 HELSE (800 43 573) og få hjelp til å finne et behandlingssted. Hvis du ønsker individuelle råd vil du bli satt over til en pasientrådgiver.

Mer om hva pasientrådgiverne kan hjelpe med (helsenorge.no)

 

Dine rettigheter som pasient

Når du henvises til sykehus, har du rett til å velge hvor du vil ha undersøkelse eller behandling.

Mer om dine rettigheter som pasient (helsenorge.no)

 

Rettigheter ved fristbrudd

Dersom du har fått en frist for helsehjelp fra sykehus eller behandlingsinstitusjon og du ikke har mottatt helsehjelpen innen denne fristen, har du rett til å få et annet behandlingstilbud.

Mer om rettigheter dersom fristen ikke holdes (helsenorge.no) 

 

Publisert: 10.11.2010 kl. 18:14 | Endret: 02.11.2015 kl. 13:47
Del denne artikkelen:
Facebook Twitter LinkedIn

Kvinneklinikken

Tromsø Fødepoliklinikk
Fløy C2, plan 5
Tlf. 77 62 64 50    

Tromsø Føde - barselavdeling
Fløy C2, plan 5

Tlf. 77 62 64 70 Føden
Tlf. 77 62 64 60 Barsel       
Tlf. 77 66 93 16 Barselhotell

Siesta:kl. 14:00-16:00

Besøkende:
Av hensyn til mor og barn
har kun barnets søsken og far/ledsager
anledning å besøke mor og barn.

Tromsø barselpol.
Åpningstid:
Mandag-fredag kl. 08:00 – 16:00

Telefontid og timebestilling:
Kl. 08:00 – 9:00
Tlf. 77 66 95 66

Poliklinikk for generell gynekologi og kirurgi
Fløy A2, plan 6
Tlf. 77 62 65 02    

Tromsø gynekologisk sengepost
Tlf. 77 62 64 44 Generell     
Tlf. 77 62 64 40 Kreft
Mer kontaktinformasjon

Tromsø IVF-enhet
Fløy C, plan 4
Tlf. 77 62 64 81

Harstad føde-/gyn.

Narvik føde./gyn.

Nord-Troms fødestue
Tlf. 77 77 08 25
Les mer

Midt-Troms fødestue
Tlf. 77 87 14 90
Les mer

Postadresse
Universitetssykehuset Nord-Norge
Kvinneklinikken
Postboks 24
9038 Tromsø

E-post (send aldri personopplysninger)

 Internett
www.unn.no/kk

Copyright © 2015 Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2015

|

Ansvarlig redaktør Hilde Pettersen. Webredaktør webmaster - Sentralbord Tromsø/Harstad 07766 - Narvik 76 96 80 00 - Fra utlandet 91 50 77 66 - Internett www.unn.no