Søk

Hovedmeny

Pasientrettigheter

Pasientrettighetsloven har lovfestet en rekke rettigheter som pasienter har i møtet med helsetjenesten.

Dine rettigheter som pasient

Når du henvises til sykehus, har du en rekke rettigheter blant annet rett til medvirkning, innsyn i egen journal, rettigheter ved fristbrudd med mer.

Mer om dine rettigheter som pasient finner du på den nasjonale helseportalen helsenorge.no

Velg behandlingssted

Du har rett til å velge behandlingssted i hele Norge når du har fått en henvisning. På helsenorge.no finner du oversikt over behandlingssteder, og kan sammenligne ventetidene for utredning og behandling.

Velg behandlingssted på helsenorge.no

Digital tilgang til pasientjournal

Pasienter i Helse Nord har digital tilgang til sin pasientjournal via den nasjonale helseportalen www.helsenorge.no. Dette er en frivillig tjeneste. Les mer på www.helse-nord.no/minhelse.

Nedenfor finner du skjema du må bruke i visse tilfeller:

Kontrollkommisjoner innen psykisk helsevern

De psykiatriske sykehusene kan gjøre vedtak om tvunget psykisk helsevern. Hvert psykiatriske sykehus har en egen kontrollkommisjon for overprøving og kontroll av vedtak om tvunget psykisk helsevern. Pasienten og pårørende kan klage på forhold de mener er uriktige.

Mer informasjon og kontaktinformasjon:

Kontrollkommisjonen Universitetssykehuset Nord-Norge

Kontrollkommisjonen Nordlandssykehuset

NB: Klage på tvangsmedisinering skal sendes Helsetilsynet

Publisert: 10.11.2010 kl. 18:14 | Endret: 07.12.2015 kl. 10:57
Del denne artikkelen:
Facebook Twitter LinkedIn

Kvinneklinikken

Tromsø Fødepoliklinikk
Fløy C2, plan 5
Tlf. 77 62 64 50    

Tromsø Føde - barselavdeling
Fløy C2, plan 5

Tlf. 77 62 64 70 Føden
Tlf. 77 62 64 60 Barsel       
Tlf. 77 66 93 16 Barselhotell

Besøkende:
Av hensyn til mor og barn
har kun barnets søsken og far/ledsager
anledning å besøke mor og barn.

Tromsø barselpol.
Åpningstid:
Mandag, ons og fredag kl. 08:00 – 15:30

Telefontid og timebestilling:
Kl. 08:00 – 9:00
Tlf. 77 66 95 66

Poliklinikk for generell gynekologi og kirurgi
Fløy A2, plan 6
Tlf. 77 62 65 02    

Tromsø gynekologisk sengepost
Tlf. 77 62 64 44 Generell     
Tlf. 77 62 64 40 Kreft
Mer kontaktinformasjon

Tromsø IVF-enhet
Fløy C, plan 4
Tlf. 77 62 64 81

Harstad føde-/gyn.

Narvik føde./gyn.

Nord-Troms fødestue
Tlf. 77 77 08 25
Les mer

Midt-Troms fødestue
Tlf. 77 87 14 90
Les mer

Postadresse
Universitetssykehuset Nord-Norge
Kvinneklinikken
Postboks 24
9038 Tromsø

E-post (send aldri personopplysninger)

 Internett
www.unn.no/kk

Copyright © 2015 Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2015

|

Ansvarlig redaktør Hilde Pettersen. Webredaktør webmaster - Sentralbord Tromsø/Harstad 07766 - Narvik 76 96 80 00 - Fra utlandet 91 50 77 66 - Internett www.unn.no