Tromsø Fødepoliklinikk
Fløy C2, plan 5
Tlf. 77 62 64 50    

Tromsø Føde - barselavdeling
Fløy C2, plan 5

Tlf. 77 62 64 70 Føden
Tlf. 77 62 64 60 Barsel       
Tlf. 77 66 93 16 Barselhotell

Siesta:kl. 14:00-16:00

Besøkende:
Av hensyn til mor og barn
har kun barnets søsken og far/ledsager
anledning å besøke mor og barn.

Tromsø barselpol.
Åpningstid:
Mandag-fredag kl. 08:00 – 16:00

Telefontid og timebestilling:
Kl. 08:00 – 9:00
Tlf. 77 66 95 66

Poliklinikk for generell gynekologi og kirurgi
Fløy A2, plan 6
Tlf. 77 62 65 02    

Tromsø gynekologisk sengepost
Tlf. 77 62 64 44 Generell     
Tlf. 77 62 64 40 Kreft
Mer kontaktinformasjon

Tromsø IVF-enhet
Fløy C, plan 4
Tlf. 77 62 64 81

Harstad føde-/gyn.

Narvik føde./gyn.

Nord-Troms fødestue
Tlf. 77 77 08 25
Les mer

Midt-Troms fødestue
Tlf. 77 87 14 90
Les mer

Postadresse
Universitetssykehuset Nord-Norge
Kvinneklinikken
Postboks 24
9038 Tromsø

E-post (send aldri personopplysninger)

 Internett
www.unn.no/kk