Søk

Hovedmeny

Legemiddelassistert rehabilitering - Henvisning

Ruspoliklinikken LAR holder til i øverste blokk i Lars Eriksensvei på Åsgårdområdet. Ruspoliklinikken LAR holder til i øverste blokk i Lars Eriksensvei på Åsgårdområdet. Foto: Jan Fredrik Frantzen, UNN.

Ruspoliklinikken LAR (tidligere LARiNord) anbefaler at henvisning til LAR utarbeides i samarbeid mellom fastlege og sosialtjenesten. Bruk gjerne søknadsskjema vedlagt under.

Sitat fra LAR -forskriften av januar 2010:
"Formålet med legemiddelassistert rehabilitering er å bidra til at personer med opioidavhengighet skal få økt livskvalitet og at den enkelte får bistand til å endre sin livssituasjon gjennom bedring av vedkommendes optimale mestrings -og funksjons-nivå. Formålet er også å redusere skadene av opioidavhengigheten og faren for overdosedødsfall."
"Pasientens alder og lengde på opioidavhengighet skal alltid tillegges særskilt vekt ved vurderingen av om legemiddelassistert rehabilitering skal tilbys."


Det gjøres alltid individuelle vurderinger av henvisninger. Krav for behandling er opioidavhengighet, og medikamentfri behandling skal som hovedregel være forsøkt.


Ruspoliklinikken er kompetansesenter for legemiddelassistert rehabilitering i Nord-Norge.

Henvisning sendes:

Psykisk helse- og rusklinikken
Vurderingsteam RUS
Postboks 6124
9291 Tromsø

Publisert: 24.12.2004 kl. 10:19 | Endret: 06.10.2014 kl. 12:47
Del denne artikkelen:
Facebook Twitter LinkedIn

Ruspoliklinikken

 

Tlf. 777 54 860
Fax. 777 54 861

Vi nås på telefon i tidsrommene
08.00-11.30 og 
12.30 -15.00.

Besøksadresse
Lars Eriksensvei 10 D
Åsgårdområdet

Facebook
facebook.com/ ruspoliklinikken

Postadresse
Ruspoliklinikken
Postboks 6124
9291 Tromsø

Henvisningsadresse
Psykisk helse- og rusklinikken
Vurderingsteam RUS
Postboks 6124
9291 Tromsø

Se også: Forebyggende familieteam

E-post
E-post (send aldri personopplysninger)

Internett
www.unn.no/rus

Copyright © 2015 Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2015

|

Ansvarlig redaktør Hilde Pettersen. Webredaktør webmaster - Sentralbord Tromsø/Harstad 07766 - Narvik 76 96 80 00 - Fra utlandet 91 50 77 66 - Internett www.unn.no