Søk

Hovedmeny

Forside   |  Fag   |  Kvalitet

Kvalitetsarbeidet i UNN

UNN skal gi den beste utredning, behandling og pleie slik at pasienter og pårørende er trygge og godt ivaretatt.
  • Definere mål for kvalitet i pasientbehandlingen
  • Måle og dokumentere resultater i kvalitetsregistre
  • Formidle resultatene slik at pasienten kan delta i beslutninger på egne premisser
  • Drive kontinuerlig forbedring av pasientforløpene
  • Være pådriver for brukermedvirkning, likemannsarbeid og pasientopplæring

Fag- og forskningssenter

Ekspedisjon
Tlf. 77 62 74 88
Gå til C4 og følg skilting til C0 (gjennomgang til eget bygg)
E-post

Fag- og forskningssjef
Einar Bugge
Tlf. 777 55850

Klinisk utdanningsavdeling
Avdelingsleder
Hege Roland Persson
Tlf. 776 69 278

Kvalitetsavdeling
Kst. avdelingsleder
Einar Bugge
Tlf. 777 55850

Klinisk forskningsavdeling
Avdelingsleder
Svetlana Zykova
Tlf. 776 26016

Forskningspost
Fløy B1 Plan 6
Kst. seksjonsleder
Elin Hanssen
Tlf. 776 26908

Postadresse
Universitetssykehuset Nord-Norge
Fag- og forskningssenter
Postboks 20
9038 Tromsø

Internett
www.unn.no/fagforsk

Copyright © 2015 Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2015

|

Ansvarlig redaktør Hilde Pettersen. Webredaktør webmaster - Sentralbord Tromsø/Harstad 07766 - Narvik 76 96 80 00 - Fra utlandet 91 50 77 66 - Internett www.unn.no