Søk

Hovedmeny

Forside   |  Fag   |  Kvalitet

Kvalitetsarbeidet i UNN

UNN skal gi den beste utredning, behandling og pleie slik at pasienter og pårørende er trygge og godt ivaretatt.
  • Definere mål for kvalitet i pasientbehandlingen
  • Måle og dokumentere resultater i kvalitetsregistre
  • Formidle resultatene slik at pasienten kan delta i beslutninger på egne premisser
  • Drive kontinuerlig forbedring av pasientforløpene
  • Være pådriver for brukermedvirkning, likemannsarbeid og pasientopplæring

Kvalitets- og utviklingssenter

Sentralbord
07766

Ekspedisjon
Tlf. 776 27 488
Gå til fløy C plan 4.
Følg skilting til C0
(gjennomgang til eget bygg)

Felles e-post (via postmottaket for registrering i saks- og arkivsystemet)

Senterleder
Kvalitets- og utviklingssjef

Einar Bugge
Tlf. 777 55 850

Stabsrådgiver
Petra G. Pohl
Tlf. 776 27 488

HMS-rådgiver
Walter Andersen
Tlf. 777 55 854

Personvernombud
Per Bruvold
Tlf. 777 55 855

Klinisk utdanningsavdeling
Avdelingsleder
Hege Roland Persson
Tlf. 776 69 278

Kvalitetsavdeling
Avdelingsleder
Grete Åsvang
Tlf. 772 27 046 

Klinisk forskningsavdeling
Avdelingsleder
Svetlana Zykova
Tlf. 776 26016

Seksjon forskningspost i klinisk forskningsavdeling
Fløy B1 Plan 6
Kst. seksjonsleder
Elin Hanssen
Tlf. 776 26 908

Seksjon forsknings-metodologi i klinisk forskningsavdeling
Seksjonsleder
Janne Ingunn Ludvigsen
Tlf. 777 26 776

Rådgiver / Klinisk monitor
Annika Gustafsson
Tlf. 776 27031

E-helse og IKT (overført fra NST)
Susann Bäckstrøm
Tlf. 413 02 117

Postadresse
Universitetssykehuset Nord-Norge
Fag- og forskningssenter
Postboks 20
9038 Tromsø

Internett
www.unn.no/fagforsk

Copyright © 2015 Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2015

|

Ansvarlig redaktør Hilde Pettersen. Webredaktør webmaster - Sentralbord Tromsø/Harstad 07766 - Narvik 76 96 80 00 - Fra utlandet 91 50 77 66 - Internett www.unn.no