Søk

Hovedmeny

Forside   |  Fag   |  Kvalitet

Kvalitetsarbeidet i UNN

UNN skal gi den beste utredning, behandling og pleie slik at pasienter og pårørende er trygge og godt ivaretatt.
  • Definere mål for kvalitet i pasientbehandlingen
  • Måle og dokumentere resultater i kvalitetsregistre
  • Formidle resultatene slik at pasienten kan delta i beslutninger på egne premisser
  • Drive kontinuerlig forbedring av pasientforløpene
  • Være pådriver for brukermedvirkning, likemannsarbeid og pasientopplæring

Fag- og forskningssenter

Ekspedisjon
Tlf. 77 62 74 88
Gå til C4 og følg skilting til C0 (gjennomgang til eget bygg)
E-post

Fag- og forskningssjef
Einar Bugge
Tlf. 777 55850

Klinisk utdanningsavdeling
Avdelingsleder
Hege Roland Persson
Tlf. 776 69 278

Kvalitetsavdeling
Kst. avdelingsleder
Einar Bugge
Tlf. 777 55850

Rådgiver / Klinisk monitor
Annika Gustafsson
Tlf. 776 27031

Klinisk forskningsavdeling
Avdelingsleder
Svetlana Zykova
Tlf. 776 26016

Forskningspost
Fløy B1 Plan 6
Kst. seksjonsleder
Elin Hanssen
Tlf. 776 26908

Postadresse
Universitetssykehuset Nord-Norge
Fag- og forskningssenter
Postboks 20
9038 Tromsø

Internett
www.unn.no/fagforsk

Copyright © 2015 Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2015

|

Ansvarlig redaktør Hilde Pettersen. Webredaktør webmaster - Sentralbord Tromsø/Harstad 07766 - Narvik 76 96 80 00 - Fra utlandet 91 50 77 66 - Internett www.unn.no