Søk

Hovedmeny

Sykehus i UNN

UNN Tromsø
Tlf. 07766
UNN Harstad
Tlf. 07766
UNN Narvik
Tlf. 76 96 80 00
Longyearbyen sykehus
Tlf. 79 02 42 00
Pasienttelefonen PING
Tlf. 77 66 96 85

Telefon
Tlf. 07766
Fra utlandet: 91507766
Phone +47 91507766

 

Vi gjør oppmerksom på at det er dyrere å ringe femsifret telefonnummer enn vanlig åttesifret nummer. Kontakt din leverandør for informasjon om hvilken pris som gjelder for ditt telefonabonnement.


Nettsiden til det regionale
helseforetaket RHF

  Helse Nord RHF

 

 

 

 

Distriktsmedisinsk senter (Lokalmedisinsk senter)

Ledere og medarbeidere foran CT på Finnsnes Bilde fra åpning av CT-tilbudet i Lenvik i mai 2014.
UNN bemanner distriktsmedisinske senter sammen med aktuelle kommuner.

Distriktsmedisinsk senter Nord-Troms (DMS Nord-Troms)

Sonjatunveien 21
9151 Storslett
Tlf. 77 77 08 23
eller 77 77 08 24
Tlf. 77 77 08 30
(ekspedisjonen på Sonjatun)

Distriktsmedisinsk senter Midt-Troms (DMS Midt-Troms)

9306 Finnses
Tlf. 77871305
(sekretær sykehjemsdel)
Tlf. 77871410
(legekontoret)

Mer kontaktinformasjon

Fødestuene i UNN

Røntgentilbudet i UNN

Publisert: 01.02.2014 kl. 13:17 | Endret: 30.05.2014 kl. 12:59
Del denne artikkelen:
Facebook Twitter LinkedIn

Kontakt UNN HF

UNN Tromsø
Tlf. 07766
Phone +47 91507766
Besøksadresse
Hansine Hansens veg 67

UNN Harstad
Tlf. 07766
Phone +47 91507766
Besøksadresse
St. Olavs gt. 70

UNN Narvik
Tlf. 76 96 80 00
Besøksadresse
Sykehusveien 3

Longyearbyen
Tlf. 79 02 42 00

Åsgård sykehus
Tlf. 07766
Besøksadresse
Åsgårdveien, Tromsø

Postadresser
UNN Tromsø
Universitetssykehuset Nord-Norge
Postboks 100 Langnes
9038 Tromsø

UNN Tromsø
Psykiatriske avdelinger
Universitetssykehuset Nord-Norge
Postboks 6124
9291 Tromsø

UNN Harstad
9480 Harstad

UNN Narvik
Postboks 273
8504 Narvik

Longyearbyen sykehus
Postboks 314
9171 Longyearbyen

Leveringsadresse
Varemottak
Sykehusveien 38
9019 Tromsø

UNN Harstad
St. Olavs gate 70
9480 Harstad

UNN Narvik
Sykehusveien 3
8516 Narvik

Fakturaadresse
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
C/O Fakturamottak
Postboks 3232
7439 Trondheim
E-faktura: invoice.3232@kollektor.no

Organisasjonsnummer
983 974 899

Kontonummer
1503 27 08509

E- post (send aldri personopplysninger)

Internett
www.unn.no
www.unn.no/harstad
www.unn.no/narvik
www.unn.no/longyear
www.unn.no/rus
www.unn.no/allmennpsyk

Copyright © 2012 Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2012

|

Ansvarlig redaktør Hilde Pettersen. Webredaktør webmaster - Sentralbord Tromsø/Harstad 07766 - Narvik 76 96 80 00 - Fra utlandet 91 50 77 66 - Internett www.unn.no