Søk

Hovedmeny

Sykehus i UNN

UNN Tromsø
Tlf. 07766
UNN Harstad
Tlf. 07766
UNN Narvik
Tlf. 76 96 80 00
Longyearbyen sykehus
Tlf. 79 02 42 00
Pasienttilbakemelding
Tlf. 77 66 96 85

Telefon
Tlf. 07766
Fra utlandet: 91507766
Phone +47 91507766

 

Vi gjør oppmerksom på at det er dyrere å ringe femsifret telefonnummer enn vanlig åttesifret nummer. Kontakt din leverandør for informasjon om hvilken pris som gjelder for ditt telefonabonnement.


Nettsiden til det regionale
helseforetaket RHF

  Helse Nord RHF

 

 

 

 

Distriktsmedisinsk senter (Lokalmedisinsk senter)

Ledere og medarbeidere foran CT på Finnsnes Bilde fra åpning av CT-tilbudet i Lenvik i mai 2014.
UNN bemanner distriktsmedisinske senter sammen med aktuelle kommuner.

Distriktsmedisinsk senter Nord-Troms (DMS Nord-Troms)

Sonjatunveien 21
9151 Storslett
Tlf. 77 77 08 23
eller 77 77 08 24
Tlf. 77 77 08 30
(ekspedisjonen på Sonjatun)

Distriktsmedisinsk senter Midt-Troms (DMS Midt-Troms)

Helsesenterveien 32
9306 Finnsnes

Telefoner:

Fødestua: 778 71490
Røntgen: 46 88 61 69
Dialyse: 778 71335
Lysbehandling: 778 71342
 

Mer kontaktinformasjon

Fødestuene i UNN

Røntgentilbudet i UNN

Publisert: 01.02.2014 kl. 13:17 | Endret: 01.12.2015 kl. 12:49
Del denne artikkelen:
Facebook Twitter LinkedIn

Kontakt UNN HF

UNN Tromsø
Tlf. 07766
Phone +47 91507766
Postadresse brevpost: Klinikk/avdeling, 9038 Tromsø
Besøksadresser: Buss til Hansine Hansens vei 67 eller bil til Inngang C innenfor Sykehusveien 38, se Innganger i byggeperiode (PDF)
Leveringsadr. varemottak: Sykehusveien 38, 9019 Tromsø
Hotellets varemottak: Hansine Hansens vei 61 via Klokkargårdsbakken.

UNN Harstad
Tlf. 07766
Phone +47 91507766
Besøksadresse hovedinngang: St. Olavs gt. 70
Postadresse brevpost: Klinikk/avdeling, 9480 Harstad
Leveringsadresse varemottak: St. Olavs gate 70, 9480 Harstad
E-post (send aldri personopplysninger)

UNN Narvik
Tlf. 76 96 80 00
Besøksadresse hovedinngang: Sykehusveien 3
Postadresse brevpost: UNN Narvik, Postboks 273, 8504 Narvik
Leveringsadresse varemottak, UNN Narvik, Sykehusveien 3, 8516 Narvik
E-post (send aldri personopplysninger)

Longyearbyen
Tlf. 79 02 42 00

Åsgård sykehus
Tlf. 07766
Besøksadresse: Åsgårdveien, Tromsø
Postadresse brevpost: Postboks 6124, 9291 Tromsø
E-post (send aldri personopplysninger)

Fakturaadresse
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
C/O Fakturamottak
Postboks 3232
7439 Trondheim
E-faktura: invoice.3232@kollektor.no
Mer fakturainformasjon

Organisasjonsnummer
983 974 899

Kontonummer
1503 27 08509
Gavekonto
E- post (send aldri personopplysninger)

Internett
www.unn.no
www.unn.no/harstad
www.unn.no/narvik
www.unn.no/longyear
www.unn.no/rus
www.unn.no/allmennpsyk

Copyright © 2015 Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2015

|

Ansvarlig redaktør Hilde Pettersen. Webredaktør webmaster - Sentralbord Tromsø/Harstad 07766 - Narvik 76 96 80 00 - Fra utlandet 91 50 77 66 - Internett www.unn.no