Søk

Hovedmeny

Pasientinformasjon – medikamentell abort < 9 uker – hjemme eller i sykehus

Du har i dag ___/___/___ vært til undersøkelse i gynekologisk poliklinikk. Det er avtalt med deg at det skal utføres medikamentell abort, hjemme eller i sykehus. Dette er et tilbud til kvinner som har begjært svangerskapsavbrudd med en graviditetsvarighet under ni uker.
Hvis du ikke ønsker hjemmeabort, vil dette skje i sykehuset
Om to dager (36-48 timer) skal du selv fullføre behandlingen hjemme ved hjelp av de medikamentene vi har sendt med deg.

Aborten fremkallest ved hjelp av medikamentene Mifegyne® , som stopper graviditeten, og Cytotec® , som gjør at kroppen støter den ut
Du får med deg følgende medikamenter:

 • Til å sette i skjeden: 4 tabletter Cytotec®  200 mg
 • Til å svelge: 3 tabletter Diclofenac® 50 mg og 6 tabletter Pinex Forte® . Disse er smertestillende medikamenter
 • Til å sette i endetarmen: 3 stikkpillere Afipran®  20 mg. Dette er kvalmestillende medikament

Du kan utsette dagen for Mifegyne® til en senere dag enn undersøkelsesdagen, men Mifegyne® må tas når sykepleier er til stede.

Aborten foregår på følgende måte
 

Trinn 1

Gynekologisk poliklinikk, dato ___/___/___  kl ______
Du tar Mifegyne® som gis av sykepleier.
Tabletten Mifegyne® vil starte abortprosessen. Du kan få blødning og menstruasjonslignende magesmerter i løpet av de neste dagene. Noen få kan abortere helt bare ved bruk av Mifegyne®. Lev så normalt som mulig. Bruk bind, ikke tamponger. Som smertestillende anbefaler vi medikamenter som inneholder paracetamol. Disse er ikke reseptbelagte.

Trinn 2

Hjemme eller i sykehus to dager (36-48 timer) senere, dato ___/___/___
Du bør ha pårørende (venn/kjæreste/familie) hos deg dersom du velger hjemmeabort.

 • Sett de 4 tablettene med Cytotecâ i skjeden kl 08.30. Ta samtidig 2 tabletter Diclofenac®  og 2 tabletter Pinex Forte®  (skal svelges). For å få best virkning bør du holde deg i senga i ca to timer, slik at tablettene holder seg på plass der de skal virke. Bruk bind, ikke tamponger.
 • Etter disse to timene er det en fordel at du er i aktivitet
 • Du kan spise frokost og leve mest mulig som normalt
 • Det vanlige er at det tar 4-6 timer fra du har satt Cytotec® i skjeden til du har abortert
 • Du kan få sterke menstruasjonssmerter spesielt når kroppen er i ferd med å tømme livmoren
 • Det er normalt at du skal blø kraftigere enn ved en menstruasjon når du aborterer
 • Vanligvis har du nok smertelindring fra de tablettene du allerede har tatt, men du må regne med å kjenne menstruasjons/rielignende smerter. Etter 3-4 timer kan du ta 1 ny tablett med Diclofenac®  og 2 tabletter Pinex Forte®  som smertestillende medikamenter
 • Ved kvalme kan du bruke Afipran®  20 mg som stikkpille i endetarmen. Dette kan du bruke opp til 2-3 ganger i døgnet
 • Du må gjerne røre på deg, det kan ofte lindre smertene. Ei varmeflaske på magen kan også hjelpe mot smertene
 • Ikke kjør bil denne dagen på grunn av de sterke smertestillende medikamentene
 • En sykepleiere fra gynekologisk dagpost vil ringe til deg etter kl 11.00 den dagen du har tatt Cytotec®  for å spørre hvordan det går med deg
 • Medikamentell abort i sykehus vil ha samme forløp som ovenfor
   

Etter aborten

 • Du kan blø mer enn din vanlige menstruasjon i 10-12 dager. Sparsom brun eller mørk rødlig utflod er normalt de første 2-3 ukene. Bruk bind, ikke tamponger
 • Samleie og karbad bør unngås de to første ukene, eller så lenge du blør
 • Smerter som ved menstruasjon kan normalt forekomme
 • Menstruasjonen kommer vanligvis tilbake 4-6 uker etter aborten. Den første menstruasjonen er ofte kraftigere og mer langvarig enn normalt
 • Skal du starte med p-piller, kan det gjøres samme dag eller dagen etter 
 • Det er vanlig med sykmelding i tre dager
 • Amming er ikke tilrådd de tre første dagene etter inntak av Mifegyne® tabletter
 • En graviditetstest er normalt positiv i opptil 3-4 uker
 • Du kan trene og være i normal aktivitet
Trinn 3

Etterkontroll - blodprøve
Du skal ta en kontrollblodprøve 28 dager etter aborten (faller denne dag på en helg, tas den første hverdag). Du får med deg rekvisisjon herfra og tar blodprøven ved blodprøvemottaket i UNN, plan 6 ved hovedinngangen, åpent mandag – fredag kl 0745 – 1500. Du trenger ikke å bestille time. Bor du langt unna, kan du ta blodprøven på ditt lokale legekontor.
Prøven måler nivået av svangerskapshormon i blodet, og forteller oss om behandlingen har vært vellykket.

Ta kontakt med gynekologisk dagpost (77 62 64 44) eller vakthavende gynekolog (77 62 60 00) dersom du:

 • Ikke har abortert innen 24 timer fra du tok Cytotec®
 • Blør mer enn at du fyller 6 nattbind på to timer
 • Har kraftig blødning med klumper i mer enn 14 dager
 • Har blødning som varer mer enn 28 dager
 • Har smerter som varer i mer enn 14 dager
 • Har feber (temperatur over 38°C)

NB!
Det er viktig å være klar over at metodesvikt (fortsatt graviditet) forekommer både ved medikamentell og kirurgisk abort (1-2 tilfeller per 1000 avbrudd).
 

Publisert: 19.12.2008 kl. 13:40 | Endret: 19.12.2008 kl. 13:56
Del denne artikkelen:
Facebook Twitter LinkedIn

Kvinneklinikken

Tromsø Fødepoliklinikk
Fløy C2, plan 5
Tlf. 77 62 64 50    

Tromsø Føde - barselavdeling
Fløy C2, plan 5

Tlf. 77 62 64 70 Føden
Tlf. 77 62 64 60 Barsel       
Tlf. 77 66 93 16 Barselhotell

Siesta:kl. 14:00-16:00

Besøkende:
Av hensyn til mor og barn
har kun barnets søsken og far/ledsager
anledning å besøke mor og barn.

Tromsø barselpol.
Åpningstid:
Mandag-fredag kl. 08:00 – 16:00

Telefontid og timebestilling:
Kl. 08:00 – 9:00
Tlf. 77 66 95 66

Poliklinikk for generell gynekologi og kirurgi
Fløy A2, plan 6
Tlf. 77 62 65 02    

Tromsø gynekologisk sengepost
Tlf. 77 62 64 44 Generell     
Tlf. 77 62 64 40 Kreft
Mer kontaktinformasjon

Tromsø IVF-enhet
Fløy A2, plan 6
Tlf. 77 62 64 81

Harstad føde-/gyn.

Narvik føde./gyn.

Nord-Troms fødestue
Tlf. 77 77 08 25
Les mer

Midt-Troms fødestue
Tlf. 77 87 14 90
Les mer

Postadresse
Universitetssykehuset Nord-Norge
Kvinneklinikken
Postboks 24
9038 Tromsø

E-post (send aldri personopplysninger)

 Internett
www.unn.no/kk

Copyright © 2012 Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2012

|

Ansvarlig redaktør Hilde Pettersen. Webredaktør webmaster - Sentralbord Tromsø/Harstad 07766 - Narvik 76 96 80 00 - Fra utlandet 91 50 77 66 - Internett www.unn.no