Søk

Hovedmeny

Døgnenhet

Bilde av bygning og platting Senter for psykisk helse Midt-Troms lokaler på Silsand Foto: Jan Fredrik Frantzen, UNN.
  • Ligger i 2.etasje i ny bygget til Senter for psykisk helse på Silsand.
  • I avdelingen jobber det vernepleier, sykepleiere og hjelpepleiere. I tillegg har vi også psykolog, lege og psykomotorisk fysioterapeut.
  • Avdelingen har 12 sengeplasser. Alle har enerom med eget toalett og dusj. Vi disponerer også 2 leiligheter i sentret.
  • Alle pasientene er innlagt på frivillig paragraf i avdelingen.
  • Avdelingen tilbyr behandling basert på miljøterapi til pasienter med psykiske lidelser. I behandlingen vektlegger vi sosial trening, samtaler og fysisk aktivitet.
  • Lengden på oppholdet vurderes i hvert enkelt tilfelle ut fra pasientens situasjon.
  • Alle pasienter får et eget team. Det vil si at hver pasient får tre kontaktpersoner å forholde seg til under innleggelsen.
  • For å komme til døgnavdelingen må vi ha mottatt en henvisning fortrinnsvis fra fastlegen til pasienten. Henvisningene vurderes fortløpende av inntaksteamet.

Senter for psykisk helse Midt-Troms

Sentralbord
77 75 47 00

Ambulant psykiatrisk team
Hallveien 4
tlf 77 75 48 09

Poliklinikk for voksne Silsand
Hallveien 4

Tlf. 77 75 47 00

Poliklinikk for barn og unge Silsand
Hallveien 4
Tlf. 77 75 47 00

Døgnenhet Silsand
Tlf. 77 75 47 70

Besøksadresse
Hallveien 4 (link google map)

Postadresse Silsand
Senter for psykisk helse Midt-Troms
Hallveien 4 (link google map)
9303 Silsand

Poliklinikk for voksne Sjøvegan
Kongsveien (Sparebank1, 2.etasje baksiden )
Tlf. 77 75 48 30

Poliklinikk for barn og unge Sjøvegan
Kongsveien  (sparebank1, 2. etasje baksiden)
tlf 77 75 48 30

Postadresse Sjøvegan
Senter for psykisk helse Midt Troms

Psykisk helse- og rusklinikken
Postboks 157
9355 Sjøvegan

E-post (send aldri personopplysninger)

Internett
www.unn.no/midt-troms

 

Copyright © 2015 Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2015

|

Ansvarlig redaktør Hilde Pettersen. Webredaktør webmaster - Sentralbord Tromsø/Harstad 07766 - Narvik 76 96 80 00 - Fra utlandet 91 50 77 66 - Internett www.unn.no