Søk

Hovedmeny

Døgnenhet

Bilde av bygning og platting Senter for psykisk helse Midt-Troms lokaler på Silsand Foto: Jan Fredrik Frantzen, UNN.
  • Ligger i 2.etasje i ny bygget til Senter for psykisk helse på Silsand.
  • I avdelingen jobber det vernepleier, sykepleiere og hjelpepleiere. I tillegg har vi også psykolog, lege og psykomotorisk fysioterapeut.
  • Avdelingen har 12 sengeplasser. Alle har enerom med eget toalett og dusj. Vi disponerer også 2 leiligheter i sentret.
  • Alle pasientene er innlagt på frivillig paragraf i avdelingen.
  • Avdelingen tilbyr behandling basert på miljøterapi til pasienter med psykiske lidelser. I behandlingen vektlegger vi sosial trening, samtaler og fysisk aktivitet.
  • Lengden på oppholdet vurderes i hvert enkelt tilfelle ut fra pasientens situasjon.
  • Alle pasienter får et eget team. Det vil si at hver pasient får tre kontaktpersoner å forholde seg til under innleggelsen.
  • For å komme til døgnavdelingen må vi ha mottatt en henvisning fortrinnsvis fra fastlegen til pasienten. Henvisningene vurderes fortløpende av inntaksteamet.

Senter for psykisk helse Midt-Troms

Silsand
VPP Midt-Troms
Tlf. 77 75 47 00
BUP Midt-Troms
Tlf. 77 75 47 00
Døgnenhet
Tlf. 77 75 47 70

Besøksadresse
Hallveien 4

Postadresse
Senter for psykisk helse Midt-Troms
Hallveien 4
9303 Silsand

Sjøvegan
VPP Midt-Troms
BUP Midt-Troms
Tlf. 77 75 48 30

Besøksadresse
2. etg. bankbygget
(inngang fra baksiden)

Postadresse
Psykisk helse- og rusklinikken
Postboks 157
9355 Sjøvegan

Sykehusinnleggelse
Akuttpost Sør
Tlf. 77 62 76 10
Bygg 2, 1. etg. Åsgård, Tromsø (inngang B)

Subakutt post
Rehabilitering
Tlf. 77 62 75 71
Bygg 1, 2.etg. Åsgård, Tromsø (inngang A)

E-post (send aldri personopplysninger)

Internett
www.unn.no/midt-troms

Copyright © 2015 Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2015

|

Ansvarlig redaktør Hilde Pettersen. Webredaktør webmaster - Sentralbord Tromsø/Harstad 07766 - Narvik 76 96 80 00 - Fra utlandet 91 50 77 66 - Internett www.unn.no