Sitat fra LAR -forskriften av januar 2010:
"Formålet med legemiddelassistert rehabilitering er å bidra til at personer med opioidavhengighet skal få økt livskvalitet og at den enkelte får bistand til å endre sin livssituasjon gjennom bedring av vedkommendes optimale mestrings -og funksjons-nivå. Formålet er også å redusere skadene av opioidavhengigheten og faren for overdosedødsfall."
"Pasientens alder og lengde på opioidavhengighet skal alltid tillegges særskilt vekt ved vurderingen av om legemiddelassistert rehabilitering skal tilbys."


Det gjøres alltid individuelle vurderinger av henvisninger. Krav for behandling er opioidavhengighet, og medikamentfri behandling skal som hovedregel være forsøkt.


Ruspoliklinikken er kompetansesenter for legemiddelassistert rehabilitering i Nord-Norge.

Henvisning sendes:

Rus og spesialpsykiatrisk klinikk
Vurderingsteam RUS
Postboks 6124
9291 Tromsø