Søk

Hovedmeny

Søk midler tilskudd for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

Regionalt kompetanse- og ressurssenter for lindrende behandling - Lindring i Nord

Lindring i Nord skal bidra til at alvorlig syke og døende samt deres pårørende får et best mulig behandlings- og omsorgstilbud, uavhengig av bo- og oppholdssted. Vi er tilknyttet Kreftavdelingen ved UNN og tar imot henvendelser fra sykehus, sykehjem og kommunehelsetjenesten innenfor Helseregion Nord.

 

Barn som pårørende

[02.05.16] Fagprosedyre for Helse Nord

Konverteringstabell for opioider

[17.03.16] Hei alle medarbeidere i lindring! Konverteringstabellen for opioider er nå revidert etter ny litteratur, gjeldende retningslinjer, og forandringer i legemiddeltilgjengelighet. Se vedlagt dokument for hvilke endringer som er gjort. PDF-versjonen ligger vedlagt eller er tilgjengelig på nettsiden.

Kurs i lindrende behandling 2016

Kompetansesenteret for lindrende behandling
[28.01.16] Ingen ledige plasser igjen. Kurs i lindrende behandling 14. - 16. mars 2016. Sted: Tabletten, Farmasibygget, Universitetet i Tromsø

"Livets siste dager - plan for lindring i livets sluttfase"

[07.12.15] Livets siste dager - plan for lindring i livets sluttfase, er fundert på internasjonale prinsipp og nasjonale anbefalinger for omsorg til døende. Bruk av en slik plan kan sikre en felles ramme og struktur for behandling, pleie og omsorg i sluttfasen av livet. Livets siste dager er en videreutvikling av Liverpool Care Pathway (LCP), tilpasset for bruk i Norge.

”Helse- og omsorgstjenester til samiske eldre”

[02.07.15] Senter for omsorgsforskning Nord, UiT Norges arktiske universitet har utarbeidet temaheftet.

Fremtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet

[02.07.15] Tilråding fra Helse- og omsorgsdepartementet 7. mai 2015, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Solberg)

Tilskudd til lindrende behandling 2015

[02.06.15] Oversikt over kommuner som har mottatt tilskudd for 2015
1 | 2 | Neste 
Viser fra 1 til 10 av totalt 18 artikler

Lindring i Nord

Kompetansesenter for lindrende behandling
Tlf.: 77 62 60 74
Fax: 77 62 67 79

Postadresse
Universitetssykehuset Nord-Norge
Kreftavdelingen
Lindring i Nord
Postboks 13
9038 Tromsø

Reg.klb@unn.no (send aldri personopplysninger)

Internett
www.unn.no/lin
www.unn.no/kreft

Copyright © 2015 Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2015

|

Ansvarlig redaktør Hilde Pettersen. Webredaktør webmaster - Sentralbord Tromsø/Harstad 07766 - Narvik 76 96 80 00 - Fra utlandet 91 50 77 66 - Internett www.unn.no