Søk

Hovedmeny

Antibiotika og antibiotikaresistens

illustrasjonsfoto antibiotikaresistens.no
Antibiotikaresistens.no er en felles internettportal for ulike aktiviteter og institusjoner som arbeider for å motvirke resistenbsproblemet i Norge.

Det kreves mange ulike tiltak for å forebygge og bekjempe antibiotikaresistens. I Norge har arbeidet tatt utgangspunkt i regjeringens Tiltaksplan for å motvirke antibiotikaresistens.

Antibiotikaresistens på nettet:

NORM: Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens i mikrober

NORM-VET: Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens i mikrober – veterinærmedisin

K-Res: Kompetansesenteret for påvisning av antibiotikaresistens

AFA: Arbeidsgruppen for antibiotikaspørsmål

MSIS: Meldesystemet for smittsomme sykdommer

FHI: Folkehelseinstituttets temasider om antibiotikaresistens

ASP: Antibiotikasenteret for primærhelsetjenesten

KAS: Nasjonalt kompetansesenter for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten

MRSA: Nasjonalt referanselaboratorium for MRSA, St. Olavs Hospital

NordicAST: Nordic Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing

STRAMA: Den svenske strategigruppen for rationell antibiotikabruk og redusert antibiotikaresistens

Seruminstitutet: Det danske folkehelseinstituttets temasider om antibiotikaresistens

ECDC: Det europeiske smittevernsenterets temasider om antibiotikaresistens

EARSS: Det europeiske overvåkingssystemet for antibiotikaresistens

ESAC: Det europeiske overvåkingssystemet for antibiotikabruk

CDC: Det amerikanske smittevernsenterets temaside om antibiotikaresistens

Publisert: 04.10.2004 kl. 09:21 | Endret: 27.01.2015 kl. 15:07
Del denne artikkelen:
Facebook Twitter LinkedIn

NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotika-resistens hos mikrober

Kontaktperson
Gunnar Skov Simonsen
Tlf. +47 77 62 84 93
Fax: +47 77 62 70 15

Postadresse
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
NORM
Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Postboks 56
9038 Tromsø

E-post til NORM

E-post til Postmottak (send aldri personopplysninger)

www.antibiotikaresistens.no

Copyright © 2015 Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2015

|

Ansvarlig redaktør Hilde Pettersen. Webredaktør webmaster - Sentralbord Tromsø/Harstad 07766 - Narvik 76 96 80 00 - Fra utlandet 91 50 77 66 - Internett www.unn.no