Søk

Meny

Sykehus i UNN

UNN Tromsø
Tlf. 07766

UNN Harstad
Tlf. 07766
UNN Narvik
Tlf. 76 96 80 00
Longyearbyen sykehus
Tlf. 79 02 42 00

Telefon
Tlf. 07766
Fra utlandet: 91507766
Phone +47 91507766

 

Vi gjør oppmerksom på at det er dyrere å ringe femsifret telefonnummer enn vanlig åttesifret nummer. Kontakt din leverandør for informasjon om hvilken pris som gjelder for ditt telefonabonnement.

Om UNN HF

Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø tilbyr spesialistfunksjoner til hele Nord-Norge.

Harstad sykehus og Narvik sykehus er fullverdige lokalsykehus i UNN. Foretaket har også ansvar for Longyearbyen sykehus på Svalbard.

I tillegg til det psykiatriske sykehuset i Tromsø, har UNN fem DPS og ansvar for rustiltakene og ambulansestasjonene i Troms og Nordre Nordland.

Les mer om oss 

 

 

Copyright © 2012 Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2012

|

Ansvarlig redaktør Hilde Pettersen. Webredaktør webmaster - Sentralbord Tromsø/Harstad 07766 - Narvik 76 96 80 00 - Fra utlandet 91 50 77 66 - Internett www.unn.no