Søk

Meny

Sykehus i UNN

UNN Tromsø
Tlf. 07766
UNN Harstad
Tlf. 07766
UNN Narvik
Tlf. 76 96 80 00
Longyearbyen sykehus
Tlf. 79 02 42 00
Pasienttilbakemelding
Tlf. 77 66 96 85

Telefon
Tlf. 07766
Fra utlandet: 91507766
Phone +47 91507766

 

Vi gjør oppmerksom på at det er dyrere å ringe femsifret telefonnummer enn vanlig åttesifret nummer. Kontakt din leverandør for informasjon om hvilken pris som gjelder for ditt telefonabonnement.

Om UNN HF

Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø tilbyr spesialistfunksjoner til hele Nord-Norge.

Harstad sykehus og Narvik sykehus er fullverdige lokalsykehus i UNN. Foretaket har også ansvar for Longyearbyen sykehus på Svalbard.

I tillegg til det psykiatriske sykehuset i Tromsø, har UNN fem DPS og ansvar for rustiltakene og ambulansestasjonene i Troms og Nordre Nordland.

Les mer om oss 

 

 

Copyright © 2015 Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2015

|

Ansvarlig redaktør Hilde Pettersen. Webredaktør webmaster - Sentralbord Tromsø/Harstad 07766 - Narvik 76 96 80 00 - Fra utlandet 91 50 77 66 - Internett www.unn.no